1. Ugrás a menühöz
  2. Ugrás a tartalomhoz
  3. Ugrás a lábléchez

Idegen nyelvi napok az iskolában

Iskolánkban kiemelt he­lyet kap az idegen nyelvek oktatása. Már az elsős kisdiákok az angol tagozaton is be­kap­cso­lódnak ebbe a folyamatba heti 5 alkalommal ismerkednek az an­gol nyelv alapjaival. A harmadik osztálytól sikerül csoportbontásban, heti két órában oktatni az angolt, német, így még hatékonyabban fejleszthetjük a kü­lön­fé­le alap­kész­ségeket. Évek óta kiemelt feladatunknak te­kint­jük a nyelvi oktatás szín­vo­na­lá­nak emelését. A legcélravezetőbb módszereket alkalmazva megtanítani diákjainkat az in­­ten­zívebb, hatékonyabb, eredményesebb tanulásra. A tan­anyag gondos ki­vá­lasz­tá­sá­val, differenciálással igyekszünk min­den egyes ta­nu­ló­ból ki­hozni a bennük rejlő ma­xi­mu­mot. A te­hetségesebb, szorgalmasabb ta­­nít­­­ványainkat pedig ver­se­nyek­­re készítjük fel, ahol igen szép sikereket érnek el évről évre. Legfontosabb célként a mindennapi nyelvhasználat fejlesztését tűztük ki. Azon dolgozunk, hogy diák­jaink­­ban kialakítsuk azt az igényt, hogy a tanultakat tudják egyszerűbb hely­ze­tek­ben aktualizálni, és a tan­órákon kívül is hasznosítani.Ennek érdekében  működtetjük szakköreinket, tehetség műhelyeket,  idegen nyelvi napokat szervezünkszámukra,így szeretnénk eljutni az alsó tagozat játékos nyelvtanulásától a komoly eredménynek számító nyelv­vizs­gáig.

Május 11.-től sok érdekes program várta iskolánkban délutánonként a gyerekeket, ekkor rendeztük meg az idegen nyelvi napokat. Témája ország ismeret volt, melyre az első osztályostól a nyolcadik osztályig minden tanuló mind két nyelvből bekapcsolódhatott. Ez a témakör szerteágazó lehetőséget biztosított nem csak a nyelvi készségek és képességek fejlesztésére, hanem számos más kompetenciák fejlesztésére is. Céljaink között szerepelt az idegen nyelvek tanulásának népszerűsítése az adott országok kultúrája iránti érdeklődés felkeltése, „más népek ízeinek” megismerése. A témát a lehető legkomplexebb feladatokkal dolgoztuk fel, a gyerekek lázasan készültek a versenyekre, nagyon motiváltak voltak. Ezek a napok nem csupán játékos tanulást, hanem sikerélményt, jókedvet, közösségi élményt is nyújtottak a résztvevőknek.  A záró ünnepséget a tornateremben rendeztük, ahol a gyerekek az elmúlt napok legeredményesebb produktumait mutatták be, közösen énekeltünk, verseltünk. Nagy örömünkre szolgált a szülők aktív részvétele, érdeklődése. A nap végét „más népek ízei” receptek alapján finom sütemények kóstolásával zártuk, amit ezúton szeretnénk a szülőknek megköszönni. Mun­kánk sikerét jelzi a gyerekek mosolya a szülők őszinte köszönete. Programjainkkal hagyományt kívánunk teremteni iskolánkban és szívből ajánljuk mindenkinek az ilyen témák projekt jellegű feldolgozását.

Napi ige

Tisztaszoftver letöltés - ingyenes Windows, Office licence

Tehetséggondozás

További hasznos oldalak: 

Tehetségkönyvtár

E-learning tananyagok

Intézményünk elérhetőségei

Telefonszámok

Felső tagozat (Kossuth u. 7): 
06-66-312-325 (tel/fax)
Alsó tagozat (Kossuth u. 17): 
06-66-311-167
Bacsó utcai óvoda:  
06-20-620-1989
Damjanich utcai óvoda: 
06-20-824-6689
Zöldpázsiti óvoda:
06-20-522-5441

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízatások

Intézményvezető: Molnár Eteléné

Igazgatóhelyettesek: Csernusné Samu Edit, Egriné Tusjak Otília

Intézményünkben négy munkaközösség működik:

Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség vezető: Farkas-Gergely Arnold Zoltán

Felsős munkaközösség
Munkaközösség vezető: Fekete-Rekényi János

Tehetséggondozó munkaközösség
Munkaközösség vezető: Gazsóné Gugolya Beáta

Nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető: Baginé Lőrincz Erika

Adatvédelmi felelős: Fabóné Kordoványi Enikő
Telefonszám: 06-66-312-325

 

Elektronikus napló elérése

Hirdetmények

Az 1-es szám is jelenthet komoly értéket az iskolában. Kérjük támogassa iskolánkat az adója egy százalékával. Köszönjük!

„Gyermekünkért, Jövőnkért” Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 7.

Számlaszám: 11733058-20017280

Adószám:       18372843-104

Egyházunk technikai száma:  0035

Benka-Téka