1. Ugrás a menühöz
  2. Ugrás a tartalomhoz
  3. Ugrás a lábléchez

Tanévnyitó istentisztelet 

A Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanévnyitó istentiszteletére szeptember 3-án került sor az Evangélikus Ótemplomban. A gyerekeknek  szeptember 1-jén, pénteken volt már alkalmuk az iskolában a nyári élményeik megosztására, közös játékra, az osztályközösségekbe érkező új tanulókkal és pedagógusokkal való ismerkedésre.

Immár hagyománnyá vált iskolánkban, hogy az elsősöket a nyolcadik évfolyamos diákok vezetik be a templomba, ezzel is segítve őket az első lépések megtételében, az iskolaközösségbe való beilleszkedésben. Voltak, akik bátran, voltak, akik félénkebben, de mindannyian izgalommal teli kíváncsisággal vonultak a padok között, majd egy-egy szál rózsát helyeztek el az oltár előtt. Miután helyüket elfoglalták, felcsendült a „Meghívtál, hogy vízre lépjek” című ének gyönyörű dallama, s a közös éneklés erejét érezhettük mindannyian, akik összegyűltünk Tessedik templomában.

Lázár Zsolt esperes úr, Zahorecz Pál lelkész és Horváth Z. Olivér iskolalelkész oltári szolgálata után Kondor Péter püspök úr igehirdetését hallgathattuk meg, akinek ezúttal is köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelte tanévnyitónkat. Püspök úr kiemelte, hogy az embert természeténél fogva várakozással tölti el, ha valami új kezdődik az életében, mint ahogy a kis elsősök is izgalommal várják az első tanévüket, vagy a nyolcadikosok a gimnáziumi éveket.

Iskolánkban a 2023-24-es tanévben nem csak az elsősök számára kezdődik valami új. A tanévzárón elköszöntünk Molnár Istvánné Zsuzsa nénitől, aki 24 éven át vezette iskolánkat, most, az évnyitón pedig új igazgatónk, Molnár Eteléné Ildikó eskütételének és beiktatásának lehettünk tanúi, aki tíz éven át igazgatóhelyettesként segítette az intézmény működését. 

 „Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.” (Zsolt 54/6) Ezzel az igével köszöntötte igazgatónőnk az ünneplő gyülekezetet. Megköszönte mindazok segítségét, akik támogatták őt tisztsége elnyerésében, majd kiemelte, hogy az együttműködő egyházi- és városvezetés, a támogató gyülekezet, az elkötelezett pedagógusközösség és a szolgálatkész szülői közösség nélkül nem tudott volna a Benka intézmény olyan sikereket elérni, mint amilyennel most büszkélkedhet. Köszöntötte a meghívott vendégeket, Kondor Péter püspök urat, Lázár Zsolt esperes urat, Czinkóczky Mihály felügyelő urat, lelkészeinket, Babák Mihály polgármestert, Molnár Etele alpolgármestert és Gál Rolandot, a szarvasi Járási Hivatal vezetőjét. Külön köszöntötte Molnár Istvánné Zsuzsa nénit, aki címzetes igazgatóként továbbra is segíteni fogja az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, valamint Kita Erzsébetet, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium új igazgatóját. 

Az elsős tanulókhoz szólva elmondta, hogy ebben a tanéveben hetvennyolcan kezdik meg a tanulmányaikat iskolánkban, s a jókívánságok mellett átnyújtotta osztályfőnökeiknek a nevelőtestület ajándékát. A felsőbb éveseket azzal biztatta, hogy az előttük álló akadályok leküzdésében sokat segíthet az összetartó diákközösség és a Biblia iránymutatásának követése.

 

Visszatekintve a nyár eseményeire elsőként azoknak gratulált, akik Szarvas Város Napján díjat kaptak: Molnár Istvánnénak, aki díszpolgári címet kapott, Gazsóné Gugolya Beátának, aki Pedagógus-díjban részesült, s az idén elballagott Nyárádi Hannának, aki pedig a Szarvas város ifjú tehetsége díjat nyerte el kiváló tanulmányi eredményéért.

 A kivetített fényképeken láthattuk, hogy az iskola nyáron sem engedte el a gyerekek kezét: szaktáborok (robotika, citera, sakk, magyar mint idegen nyelv külföldi diákjainknak) és izgalmas programokkal teli napközis tábor várta a tanulókat a nyári szünet első öt hetében. A művészeti iskolás néptáncosok és a zeneiskolások fellépései a város programjait is színesítették.  A sportoló gyerekek pedig szép eredményeket értek el a kajak, karate, úszás, birkózás és sakk sportágakban. 

Igazgatónőnk beszámolója után a diákok szolgálata következett. A gyerekeket Paraszt Attiláné, Gazsóné Gugolya Beáta, valamint az angol nyelvet tanítók készítették fel a színvonalas műsorra. Elsőként az ötödikesek angol és magyar nyelvű műsorát láthattuk és hallhattuk, majd Molnár Hanna és családja adta elő a Hinni taníts című dalt, amit külön köszönünk nekik! Idén sem kellett nélkülöznünk az elsős tanulók kedves, vidám hangját, amint az oltár előtt elmondott versekkel bátorították társaikat az iskolakezdésre és a tanulásra. Végül az énekkar előadásában hallhattuk az Énekelj az Úrnak című dalt. 

Örömünkre szolgál, hogy nevelőtestületünk szeptembertől több új taggal is bővül mind az alsó mind a felső tagozaton, többen közülük iskolánk diákjai voltak. Ünnepi istentiszteletünk az ő eskütételükkel folytatódott. Kívánjuk új kollégáinknak, hogy sok örömöt leljenek a nálunk végzett tanítói-nevelői munkájukban, s jól érezzék magukat közösségünkben.

A tanévnyitó végén ismét a legkisebbek kerültek az események középpontjába: a szokásokhoz híven ilyenkor Lázár Zsolt esperes úr az oltár elé hívja az első osztályos gyermekeket, hogy megáldja őket. Idén is így történt. Ekkorra a nem sokkal azelőtt még zuhogó eső is elállt, s a templom ablakán beszűrődő napsugarak fényében állhattak a gyerekek az oltár előtt. Az áldást követően pedig esperes úr elkészítette azt az „oltári szelfit”, amit majd nyolcadikban, a ballagáson megnézhetnek a gyerekek, s megállapíthatják, hogy mennyit változtak, s azt is, hogy milyen hamar elrepült ez a nyolc év! 

Bízunk abban, hogy a 2023-2024-es tanév is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a nálunk töltött „röpke” nyolc év minden diákunk számára hasznos, érdekes, sikerekkel és élményekkel teli legyen!  

Weinperné Kiszely Nóra
pedagógus

 

Napi ige

Tisztaszoftver letöltés - ingyenes Windows, Office licence

Tehetséggondozás

További hasznos oldalak: 

Tehetségkönyvtár

E-learning tananyagok

Intézményünk elérhetőségei

Telefonszámok

Felső tagozat (Kossuth u. 7): 
06-66-312-325 (tel/fax)
Alsó tagozat (Kossuth u. 17): 
06-66-311-167
Bacsó utcai óvoda:  
06-20-620-1989
Damjanich utcai óvoda: 
06-20-824-6689
Zöldpázsiti óvoda:
06-20-522-5441

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízatások

Intézményvezető: Molnár Eteléné

Igazgatóhelyettesek: Csernusné Samu Edit, Egriné Tusjak Otília

Intézményünkben négy munkaközösség működik:

Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség vezető: Farkas-Gergely Arnold Zoltán

Felsős munkaközösség
Munkaközösség vezető: Fekete-Rekényi János

Tehetséggondozó munkaközösség
Munkaközösség vezető: Gazsóné Gugolya Beáta

Nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető: Baginé Lőrincz Erika

Adatvédelmi felelős: Fabóné Kordoványi Enikő
Telefonszám: 06-66-312-325

 

Elektronikus napló elérése

Hirdetmények

Az 1-es szám is jelenthet komoly értéket az iskolában. Kérjük támogassa iskolánkat az adója egy százalékával. Köszönjük!

„Gyermekünkért, Jövőnkért” Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 7.

Számlaszám: 11733058-20017280

Adószám:       18372843-104

Egyházunk technikai száma:  0035

Benka-Téka